Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 2

„MOJA SZKOŁA – MOJE MIASTO – MÓJ WYBÓR”

 

projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Cel projektu: 

Wyrównanie szans na dobry start;

Rozwijanie poczucia własnej wartości;

Poprawa wyników w nauce;

Porozumiewanie się w języku obcym;

Motywacja do uczenia się;

Większa świadomość i ekspresja kulturalna


Rekrutacja

od 01.09.2010 r.

od 01.09.2011 r.